During this project there was research carried out on archiving and maintenance of ‘digitally born artefacts' using the V2 archief as a reference: www.v2.nl


See also the site of the project Capturing Unstable Media
 

 


[Binnen de problematiek van conservering, digitalisering en ontsluiting van cultureel erfgoed wordt vooral aandacht besteed aan ‘traditionele’ culturele artefacten (binnen musea, archieven, bibliotheken...). Rond het bewaren van ‘statische’ kunstcollecties en cultureel erfgoed groeit ook een wetenschappelijke consensus met steeds duidelijker afspraken over ‘good practice’ rond conservatie en ontsluiting.

Dit is echter nog niet het geval voor recente voorbeelden van hedendaagse kunst die een instabiel karakter vertonen, met name het groeiende erfgoed van ‘digitally born’ artefacten in de kunst (elektronische mediakunst). Het digitale, instabiele en time-based karakter van dit cultureel erfgoed zorgt voor een nieuwe problematiek binnen conservatie en ontsluiting, waarbij wetenschappelijk onderzoek nog in de kinderschoenen staat en de eerste pilootprojecten (zeker in Nederland) nog een aanvang moeten nemen. Op initiatief van V2 wordt een 1e onderzoek naar de “capturing” van ‘digitally born artefacten’ aan de hand van het V2 archief uitgevoerd. Het Nederland Instituut voor Mediakunst, Het Nederlands Film Museum, Beeld en Geluid, Het McCluhan Instituut en DEN functioneren daarbij als adviseurs.]
 

Download summary of research Project at Caturing Unstable Media (english)